Make your own free website on Tripod.com

Ekonomi

 

letak gambar mengenai aktiviti ekonomi di Pekan

Perikanan


Sektor perikanan di Pekan boleh dijumpai di Kampung...
dijalankan oleh penduduk kampung sejak?
Aktiviti masa lapang?
Merupakan sektor yang ramai/kurang orang yang terlibat di Pekan

Pertanian


Sektor pertanian di Pekan boleh dijumpai di Kampung...
dijalankan oleh penduduk kampung sejak bila?
Aktiviti masa lapang ?
Merupakan sektor yang ramai/kurang orang yang terlibat di Pekan

Tradisi


Sektor industri desa di Pekan boleh dijumpai di Kampung...
dijalankan oleh penduduk kampung sejak?
Aktiviti masa lapang?
Merupakan sektor yang ramai/kurang orang yang terlibat di Pekan


Pekan juga terkenal dengan penghasilan Sutera.

Perindustrian


Sektor perindustrian di Pekan terletak di Kawasan ?
terdapat indusrti berat dan ringan
Industri berat utama di Pekan ialah DRB dan AMM
Kilang-kilang lain memproses apa?
Merupakan sektor yang giat membangun di Pekan


- DRB
bla..bla..bla..

- AMM
bla..bla..bla..


Back to Maincyber six team