Make your own free website on Tripod.com


  • Anggaran penduduk mengikut kumpulan etnik pada tahun 1996 ialah 90.78% adalah Bumiputra, 2.25% berbangsa Cina, 1.25% berbangsa India dan 1.42% selain dari itu. Mereka yang bukan warganegara Malaysia pula sebanyak 4.30% dari jumlah keseluruhan penghuni 103,000 orang.
  • Penghuni di sini mengamalkan sifat bekerjasama, bergotong-royong dan hidup dalam suasana yang harmoni. Layanan yang mesra terhadap tetamu membuatkan pengunjung berasa tertarik untuk mendalaminya.

[ Destinasi | Sejarah | Peta | Maklumat | Pentadbiran ]
[ Pendidikan | Kemudahan | Kalendar | Web Designer ]


© Dibangunkan oleh CyberSix Team '98 ,Kolej 6 ,Universiti Teknologi Malaysia