Make your own free website on Tripod.comUniversiti Teknologi Malaysia

Menu
Dato' Seri Mohd Najib Dan UTM
Koleksi Gambar Menarik

Lawat Pameran

Dato' Seri Mohd Najib bersama Menteri Pendidikan Brunei menerima penerangan
ketika mengunjungi gerai UTM di Pameran UTM Brunei Darussalam.Saksi MoU

Dato' Seri Mohd Najib menyaksikan MoU di antara UTM dengan MidasRasmi Kampus Siber

Dato' Seri Mohd Najib menurunkan tandatangan yang secara rasminya
melancarkan Kampus SiberPecah Tanah

Dato' Seri Mohd Najib merasmikan upacara pecah tanah untuk
pembangunan kolej pelajarTanam Pokok

Dato' Seri Mohd Najib menanam pokok Merawat Siput Jantan selepas
merasmikan upacara pecah tanahMenaiki Basikal

Dato' Seri Mohd Najib menunggang basikal 'Impian 2020' yang
memenangi Pertandingan Solar Dunia di AustraliaRamah Mesra

Dato' Seri Mohd Najib bermesra dengan wakil pelajar ketika upacara
pecah tanah pembinaan kolej pelajar


[ Destinasi | Sejarah | Peta | Maklumat | Pentadbiran ]
[ Pendidikan | Kemudahan | Kalendar | Web Designer ]


© Dibangunkan oleh CyberSix Team '98 ,Kolej 6 ,Universiti Teknologi Malaysia