[ Dasar Q | Objektif | Fungsi | Wawasan | Carta Organisasi ]

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan bersih kepada pelanggan, masyarakat dan stakeholder dengan menumpukan kepada ciri-ciri peningkatan kualiti yang berterusan.

 

Untuk Menentukan Perlaksanaan Dasar Tanah Kerajaan Dan Dasar-Dasar (Pembangunan, Ekonomi Dan Sosial) Diuruskan Dengan Cekap Dan Berkesan Selaras Dengan Undang-Undang Yang Berkenaan Dalam Usaha Ke Arah Memajukan Pembangunan Daerah, Berdasarkan Kehendak-Kehendak Dasar Pembangunan Nasional.

Untuk Mnjadi Sebuah Agensi Pelaksana Dan Penyelaras Yang Utama Dan Paling Berkesan Di Peringkat Daerah Yang Berupaya Memberikan Perkhidmatan Yang Memuaskan Kepada Pelanggan.

 


[ Destinasi | Sejarah | Peta | Maklumat | Pentadbiran ]
[ Pendidikan | Kemudahan | Kalendar | Web Designer ]


© Dibangunkan oleh CyberSix Team '98 ,Kolej 6 ,Universiti Teknologi Malaysia